Dom
×

Wasp
Wasp
ADD
Compare

Wasp Wrogowie

Add ⊕
1 Wrogowie
1.1 wrogowie
1.1.1 Wrogów
1.2 Słabość
1.2.1 Elemental Słabość
Nieznany
1.2.2 Medyczne Słabość
Wrażliwi zmysły
1.3 I przyjaciele
1.3.1 Najlepsi przyjaciele
1.3.2 Towarzysz
1.3.3 zespoły
niedostępne
Let Others Know
×