Nhà
×

Abe Jenkins
Abe Jenkins

Batroc
BatrocADD
Compare
X
Abe Jenkins
X
Batroc

Abe Jenkins vs Batroc Tên thật

1 tên thật
1.1 Tên
1.1.1 người tri kỷ
Abner ronald Jenkins
georges batroc
1.1.2 tên giả
abe Jenkins Abner Jenkins bọ mach-i mach-ii mach-iii mach-iv mach-v matthew davis aaron Jeffries mach-vii
georges batroc thưa ông Lapin các leaper
1.2 người chơi
1.2.1 trong bộ phim
Not Yet Appeared
Georges St-Pierre
1.3 gia đình
1.3.1 sự quan tâm đặc biệt
1.4 thể loại
1.4.1 gender1
của anh ấy
của anh ấy
1.4.2 gender2
anh ta
anh ta
1.4.3 danh tính
Công cộng
không kép
1.4.4 liên kết
Superhero
Supervillain
1.4.5 tính
anh ta
anh ta
Let Others Know
×