Nhà
×

Abe Jenkins
Abe Jenkins

Harry Osborn
Harry OsbornADD
Compare
X
Abe Jenkins
X
Harry Osborn

Abe Jenkins vs Harry Osborn Sự kiện

1 sự kiện
1.1 gốc
1.1.1 ngày sinh
1.1.2 người sáng tạo
Stan Lee
Stan Lee, Steve Ditko
1.1.3 vũ trụ
Trái đất-616
Trái đất-616
1.1.4 nhà phát hành
Marvel
Marvel comics
1.2 Sự xuất hiện đầu tiên
1.2.1 trong truyện tranh
những câu chuyện kỳ ​​lạ # 123 - sự ra đời của bọ cánh cứng!
người nhện siêu đẳng # 31 - nếu điều này là số phận của tôi
1.2.2 xuất hiện truyện tranh
Wolverine Sự ki..
500 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
872 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
Chick Sự kiện
1.3 đặc điểm
1.3.1 Chiều cao
Galactus Sự kiện
5,11 ft
Rank: 67 (Overall)
5,10 ft
Rank: 68 (Overall)
Antman Sự kiện
1.3.2 màu tóc
nâu
nâu
1.3.3 cân nặng
Supreme Intelli..
175 lbs
Rank: 100 (Overall)
170 lbs
Rank: 100 (Overall)
Lockjaw Sự kiện
1.3.4 màu mắt
nâu
Màu xanh da trời
1.4 Hồ sơ
1.4.1 cuộc đua
Nhân loại
Nhân loại
1.4.2 quyền công dân
Người Mỹ
Người Mỹ
1.4.3 tình trạng hôn nhân
Độc thân
đã ly dị
1.4.4 nghề
Không có sẵn
Không có sẵn
1.4.5 Căn cứ
Không có sẵn
Không có sẵn
1.4.6 người thân
Không có sẵn
Không có sẵn
Let Others Know
×