Nhà
×

Abigail Brand
Abigail Brand

Captain Boomerang
Captain BoomerangADD
Compare
X
Abigail Brand
X
Captain Boomerang

Abigail Brand vs Captain Boomerang Sự kiện

1 sự kiện
1.1 gốc
1.1.1 ngày sinh
1.1.2 người sáng tạo
John Cassaday
Carmine Infantino, John Broome, John Ostrnder
1.1.3 vũ trụ
Trái đất-616
Trái đất mới
1.1.4 nhà phát hành
Marvel
DC comics
1.2 Sự xuất hiện đầu tiên
1.2.1 trong truyện tranh
đáng kinh ngạc x-men # 3 - tài năng, phần 3
đèn flash # 117 - ở đây có đội trưởng boomerang! / Các nhà phát minh điên nắp của trung tâm thành phố!
1.2.2 xuất hiện truyện tranh
Wolverine Sự ki..
534 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
377 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
Chick Sự kiện
1.3 đặc điểm
1.3.1 Chiều cao
Galactus Sự kiện
5,80 ft
Rank: 52 (Overall)
5,90 ft
Rank: 50 (Overall)
Antman Sự kiện
1.3.2 màu tóc
màu xanh lá
nâu
1.3.3 cân nặng
Supreme Intelli..
140 lbs
Rank: 100 (Overall)
167 lbs
Rank: 100 (Overall)
Lockjaw Sự kiện
1.3.4 màu mắt
màu xanh lá
nâu
1.4 Hồ sơ
1.4.1 cuộc đua
Mutant
Nhân loại
1.4.2 quyền công dân
Người Mỹ
người Úc
1.4.3 tình trạng hôn nhân
Độc thân
Độc thân
1.4.4 nghề
Không có sẵn
Không có sẵn
1.4.5 Căn cứ
Không có sẵn
Không có sẵn
1.4.6 người thân
Không có sẵn
Không có sẵn
Let Others Know
×