Nhà
×

Alanna Strange
Alanna Strange
ADD
Compare

Alanna Strange Sự kiện

Add ⊕
1 sự kiện
1.1 gốc
1.1.1 ngày sinh
1.1.2 người sáng tạo
Mike Sekowsky, Gardner fox
1.1.3 vũ trụ
Trái đất mới
1.1.4 nhà phát hành
DC
1.2 Sự xuất hiện đầu tiên
1.2.1 trong truyện tranh
showcase # 17 - bí mật của thành phố vĩnh cửu / hành tinh và con lắc
1.2.2 xuất hiện truyện tranh
Wolverine Sự ki..
267 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
Chick Sự kiện
1.3 đặc điểm
1.3.1 Chiều cao
Galactus Sự kiện
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Antman Sự kiện
1.3.2 màu tóc
Đen
1.3.3 cân nặng
Supreme Intelli..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Lockjaw Sự kiện
1.3.4 màu mắt
Màu xanh da trời
1.4 Hồ sơ
1.4.1 cuộc đua
Alien
1.4.2 quyền công dân
không xác định
1.4.3 tình trạng hôn nhân
Cưới nhau
1.4.4 nghề
Không có sẵn
1.4.5 Căn cứ
Không có sẵn
1.4.6 người thân
Không có sẵn
Let Others Know
×