Nhà
×

Black Canary
Black Canary
ADD
Compare

Black Canary quyền hạn

Add ⊕
1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
63
Rank: 28 (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
8
Rank: 72 (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
33
Rank: 50 (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
15
Rank: 62 (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
45
Rank: 56 (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
80
Rank: 14 (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Canary Cry, Võ thuật, lén
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, tốc độ siêu nhân, sức chịu đựng của con người siêu, sức mạnh siêu nhân
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
Kevlar Carbon Fiber Polymer Lưới, Tự sửa chữa Nanobots
1.4.2 dụng cụ
Viên thỏi khí, High Frequency Sonic Disruptor, Sonic Screamers, dòng Swing
1.4.3 Trang thiết bị
Canary Cry Bomb, Oracle Tech
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
quyền anh, Rồng Phong cách Kung Fu, võ juđô, Tae Kwon Do
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ, Cuộc điều tra, Phân tích chiến thuật
Let Others Know
×