Nhà
×

Engineer
Engineer

Irene Merryweather
Irene MerryweatherADD
Compare
X
Engineer
X
Irene Merryweather

Engineer vs Irene Merryweather quyền hạn

1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Trường lực, Shape Shifter, Độ co dãn, Disruption điện tử, tương tác điện tử, điện Blast, Sao chép
không xác định
1.3.2 quyền hạn vật lý
không xác định
không xác định
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
không có áo giáp
1.4.2 dụng cụ
không có tiện ích
không có tiện ích
1.4.3 Trang thiết bị
không có thiết bị
không có thiết bị
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
Chuyến bay, nghệ sĩ thoát
không xác định
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ, Du hành thời gian, invulnerability, Technopathy
mức thiên tài trí tuệ
Let Others Know
×