Nhà
×

Mera
Mera
ADD
Compare

Mera quyền hạn

Add ⊕
1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
99000 lbs
Rank: 16 (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
56
Rank: 33 (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
62
Rank: 29 (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
54
Rank: 33 (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
70
Rank: 25 (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
55
Rank: 46 (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
70
Rank: 24 (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
kiểm soát mật độ, Mang để thở dưới nước, Sub-Mariner, kiểm soát nước
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, tốc độ siêu nhân, sức mạnh siêu nhân, siêu thị
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
1.4.2 dụng cụ
không có tiện ích
1.4.3 Trang thiết bị
không có thiết bị
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
Combat không vũ trang, thuật đấu kiếm
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ, Khả năng lãnh đạo
Let Others Know
×