Nhà
×

Obsidian
Obsidian
ADD
Compare

Obsidian Tên thật

Add ⊕
1 tên thật
1.1 Tên
1.1.1 người tri kỷ
gạo todd james
1.1.2 tên giả
gạo todd
1.2 người chơi
1.2.1 trong bộ phim
Not Yet Appeared
1.3 gia đình
1.3.1 sự quan tâm đặc biệt
1.4 thể loại
1.4.1 gender1
của anh ấy
1.4.2 gender2
anh ta
1.4.3 danh tính
Công cộng
1.4.4 liên kết
Superhero
1.4.5 tính
anh ta
Let Others Know
×