Nhà
×

Rocket Raccoon
Rocket Raccoon
ADD
Compare

Rocket Raccoon quyền hạn

Add ⊕
1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
50
Rank: 35 (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
5
Rank: 75 (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
23
Rank: 58 (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
28
Rank: 57 (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
28
Rank: 73 (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
64
Rank: 27 (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Đồng cảm, Kiểm soát cảm xúc
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, cảnh siêu nhân, mùi siêu nhân, nghe siêu nhân
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
1.4.2 dụng cụ
súng laze
1.4.3 Trang thiết bị
khởi động máy bay phản lực Rocket-powered
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
Combat không vũ trang, Weapon Thạc sĩ, người dốt làm dấu thập để thế chữ ký
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ
Let Others Know
×