Nhà
×

Sensor Girl
Sensor Girl

Gamora
GamoraADD
Compare
X
Sensor Girl
X
Gamora

Sensor Girl vs Gamora Tên thật

1 tên thật
1.1 Tên
1.1.1 người tri kỷ
wilimena Morgana daergina annaxandra projectra velorya Vauxhall
gamora zen whoberi ben titan
1.1.2 tên giả
wilimena Morgana daergina annaxandra wilcox projectra velorya Vauxhall cảm biến jeckie chúa projectra nữ hoàng đốc projectra
gamora người phụ nữ nguy hiểm nhất trong vũ trụ người phụ nữ nguy hiểm nhất trong thiên hà
1.2 người chơi
1.2.1 trong bộ phim
Not Yet Appeared
Zoe Saldana
1.3 gia đình
1.3.1 sự quan tâm đặc biệt
1.4 thể loại
1.4.1 gender1
cô ấy
cô ấy
1.4.2 gender2
cô ấy
cô ấy
1.4.3 danh tính
Công cộng
không kép
1.4.4 liên kết
Superhero
Superhero
1.4.5 tính
chị ấy
chị ấy
Let Others Know
×