Nhà
×

Spiderman
Spiderman
ADD
Compare

Spiderman quyền hạn

Add ⊕
1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
55000 lbs
Rank: 19 (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
88
Rank: 11 (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
55
Rank: 33 (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
60
Rank: 28 (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
74
Rank: 22 (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
58
Rank: 43 (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
85
Rank: 11 (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Mark of Kaine, Phát hiện tần số vô tuyến, cảm giác Spider, Wall-Crawling
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, độ bền siêu nhân, phản xạ siêu nhân, tốc độ siêu nhân, sức chịu đựng của con người siêu, sức mạnh siêu nhân, Cân siêu nhân
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
Bộ đồ đen, Spider-Armor MK II, Spider-Armor MK III
1.4.2 dụng cụ
Spider-Glider, Spider-Signal, Spider-Tracers
1.4.3 Trang thiết bị
đai Utility, Web-Shooters, Web-Swinging
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
nhào lộn trên dây, Combat không vũ trang
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ, Ý chí bất khuất, Inventor Skilled, Skilled Nhiếp ảnh gia
Let Others Know
×