Nhà
×

The Adversary
The Adversary

Thunderbolt
ThunderboltADD
Compare
X
The Adversary
X
Thunderbolt

The Adversary vs Thunderbolt quyền hạn

1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Chuyến bay
trường thọ, Quyền hạn của Thiên Chúa, Time Manipulation, Thao tác bằng giọng nói gây ra, bất diệt, Manpulation thực tế, xác suất Manipulation, Manipulation chiều
1.3.2 quyền hạn vật lý
sức mạnh siêu nhân
không xác định
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
không có áo giáp
1.4.2 dụng cụ
không có tiện ích
Thunderstrike
1.4.3 Trang thiết bị
không có thiết bị
không có thiết bị
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
lén, Chuyến bay
không xác định
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ, Psychic, thần giao cách cãm
không xác định
Let Others Know
×