Nhà
×

Wolverine
Wolverine
ADD
Compare

Wolverine Sự kiện

Add ⊕
1 sự kiện
1.1 gốc
1.1.1 ngày sinh
1.1.2 người sáng tạo
Herb Trimpe, John Romita, Len Wein
1.1.3 vũ trụ
Trái đất-616
1.1.4 nhà phát hành
Marvel comics
1.2 Sự xuất hiện đầu tiên
1.2.1 trong truyện tranh
Hulk phi thường # 180
1.2.2 xuất hiện truyện tranh
Wolverine Sự ki..
11983 vấn đề
Rank: 1 (Overall)
Chick Sự kiện
1.3 đặc điểm
1.3.1 Chiều cao
Galactus Sự kiện
5,30 ft
Rank: 64 (Overall)
Antman Sự kiện
1.3.2 màu tóc
Đen
1.3.3 cân nặng
Supreme Intelli..
300 lbs
Rank: 76 (Overall)
Lockjaw Sự kiện
1.3.4 màu mắt
Màu xanh da trời
1.4 Hồ sơ
1.4.1 cuộc đua
Mutant
1.4.2 quyền công dân
Non Mỹ
1.4.3 tình trạng hôn nhân
đã ly dị
1.4.4 nghề
Nhà thám hiểm, giảng viên, cựu bartender, bouncer, gián điệp, tác chính phủ, lính đánh thuê, người lính, thủy thủ, thợ mỏ
1.4.5 Căn cứ
Xavier Viện, Trung tâm Salem, Westchester County, New York; Avengers Tower, thành phố New York
1.4.6 người thân
Không có sẵn
Let Others Know
×