Nhà
×

Abigail Brand
Abigail Brand

Anti Monitor
Anti MonitorADD
Compare
X
Abigail Brand
X
Anti Monitor

Abigail Brand vs Anti Monitor quyền hạn

1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
88
Rank: 11 (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
100
Rank: 1 (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
50
Rank: 36 (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
100
Rank: 1 (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
100
Rank: 1 (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
90
Rank: 8 (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
thế hệ nhiệt, báo cháy
điện Blast, Darkness Manipulation, Manipulation chiều, Quyền hạn của Thiên Chúa, Thao tác năng lượng, Thao tác di truyền, Kích Manipulation, Time Manipulation
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, sức chịu đựng của con người siêu
siêu Ăn, tốc độ siêu nhân, sức chịu đựng của con người siêu, sức mạnh siêu nhân
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
áo giáp chống Monitor, điện Suit
1.4.2 dụng cụ
không có tiện ích
không có tiện ích
1.4.3 Trang thiết bị
súng laser năng lượng cao
không có thiết bị
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
chữa lành, Combat không vũ trang, người dốt làm dấu thập để thế chữ ký, Weapon Thạc sĩ
chữa lành, Bất tử để tấn công vật lý
1.5.2 khả năng tinh thần
Bất tử để tấn công tinh thần, mức thiên tài trí tuệ, Khả năng lãnh đạo, Omni-lingual
mức thiên tài trí tuệ, Khả năng lãnh đạo, thần giao cách cãm, Teleport
Let Others Know
×