Nhà
×

Rocket Raccoon
Rocket Raccoon

J. Jonah Jameson
J. Jonah JamesonADD
Compare
X
Rocket Raccoon
X
J. Jonah Jameson

Rocket Raccoon vs J. Jonah Jameson quyền hạn

1 quyền hạn
1.1 mức độ sức mạnh
Martian Manhunt..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Heat Wave quyền hạn
1.2 số liệu thống kê
1.2.1 Sự thông minh
Batman quyền hạn
50
Rank: 35 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Solomon Grundy quyền hạn
ADD ⊕
1.2.2 sức mạnh
Superman quyền ..
5
Rank: 75 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Rocket Raccoon quyền hạn
ADD ⊕
1.2.3 tốc độ
Superman quyền ..
23
Rank: 58 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
John Constantine quyền hạn
ADD ⊕
1.2.4 Độ bền
Superman quyền ..
28
Rank: 57 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Longshot quyền hạn
ADD ⊕
1.2.5 quyền lực
Superman quyền ..
28
Rank: 73 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Namor quyền hạn
ADD ⊕
1.2.6 chống lại
Batman quyền hạn
64
Rank: 27 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
KillGrave quyền hạn
ADD ⊕
1.3 quyền hạn siêu
1.3.1 quyền hạn đặc biệt
Đồng cảm, Kiểm soát cảm xúc
Combat không vũ trang
1.3.2 quyền hạn vật lý
nhanh nhẹn siêu nhân, cảnh siêu nhân, mùi siêu nhân, nghe siêu nhân
siêu lành mạnh
1.4 vũ khí
1.4.1 áo giáp
không có áo giáp
không xác định
1.4.2 dụng cụ
súng laze
không có tiện ích
1.4.3 Trang thiết bị
khởi động máy bay phản lực Rocket-powered
không có thiết bị
1.5 khả năng
1.5.1 khả năng thể chất
Combat không vũ trang, Weapon Thạc sĩ, người dốt làm dấu thập để thế chữ ký
Khả năng lãnh đạo
1.5.2 khả năng tinh thần
mức thiên tài trí tuệ
mức thiên tài trí tuệ
Let Others Know
×